Vamax AB
Bakgrund
Affärsidé och målgruppExempel på uppdragKontaktuppgifter
Bakgrund

Många ägare eller chefer upplever ofta att de inte får tiden att räcka till. Det dagliga operativa arbetet inkräktar ofta på det strategiska arbetet, ett arbete som är nödvändigt för långsiktig utveckling och överlevnad. Omvärlden förändras ständigt och företaget ställs därmed ständigt inför större eller mindre förändringsarbeten för att behålla sin konkurrenskraft.

En del företagare skulle vilja ”trappa ner?men saknar någon lämplig son/dotter, annan släkting eller bekant som är villig eller har möjlighet att ta över verksamheten. Att vända sig till en företagsmäklare kanske inte heller känns som ett önskvärt alternativ, speciellt om företaget inte går så bra just för tillfället.

Många ägare och ledare i små och medelstora företag saknar någon att anförtro sig till och som kan bidra med nya infallsvinklar på olika problemställningar.

Vamax AB erbjuder professionell hjälp till företag som upplever att de behöver stöd och assistans i situationer som dessa.


BakgrundAffärsidé och målgruppExempel på uppdragKontaktuppgifter